επιστημονική αριθμομηχανή

δωρεάν επιστημονική αριθμομηχανή online για να επιλύσουν τεχνικά πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς και με πολλές ενσωματωμένες λειτουργίες εύκολο στη χρήση.

0
Rad
?
>
.
2nd
(
)
%
1/x
x2
x3
yx
x!
xy
log
sin
cos
tan
ln
sinh
cosh
tanh
ex
Deg
π
EE
Rand
mc
m+
m-
mr
AC
+/–
÷
×
7
8
9
4
5
6
+
1
2
3
=
0
.

Υπολογιστής για κοινή μαθηματικούς υπολογισμούς στα ελληνικά, καθώς και της μηχανικής, της φυσικής και της χημείας χρήσιμα για τις μελέτες του σχολείου και Ειδικά όσον. Προσαρμόζεται σε πλήρη οθόνη. Λειτουργεί από το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, χωρίς τη λήψη του λογισμικού σε Windows ή εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα. Είναι σαν Εγκυκλοπαίδεια της Επιστήμης και Τεχνολογίας της μικρές αλλά χρήσιμες για την επίλυση μια σειρά από προβλήματα σχετικά με φυσικές ποσότητες, τις διαστάσεις και τις ιδιότητες ορισμένων ουσιών και των χημικών ουσιών που ενδέχεται να χρειαστούν στις δραστηριότητες των μηχανικών ή των σπουδαστών φοιτητών στη μηχανική του έργου εκπαιδευτικό.

Calculators / γλώσσες