מחשבון מדעי

באינטרנט מחשבון מדעי חינם לפתור חישובים מתמטיים מורכבים טכניים ועם פונקציות משולבות רבות וקלים לשימוש.

0
Rad
?
>
.
2nd
(
)
%
1/x
x2
x3
yx
x!
xy
log
sin
cos
tan
ln
sinh
cosh
tanh
ex
Deg
π
EE
Rand
mc
m+
m-
mr
AC
+/–
÷
×
7
8
9
4
5
6
+
1
2
3
=
0
.

מחשבון לביצוע חישובים מתמטיים נפוצים עברי, כמו גם הנדסה, פיסיקה וכימיה שימושית ללימודי ספר .Especially. הוא מתאים למסך מלא. זה עובד מדפדפן האינטרנט ללא הורדת תוכנה ל- Windows או יישומים לטלפונים ניידים.

זה כמו האנציקלופדיה המדע והטכנולוגיה של קטן אך שימושי לפתרון מגוון בעיות על כמויות פיזיות, מידות ותכונות מסוימים וכימיקלים אשר עשויים להידרש בפעילות של סטודנטים מהנדסים או סטודנטים בהנדסה הפרויקט חינוך.

Calculators / בשפות